Relatii cu investitorii

Conducerea societatii

Consiliul de administratie

are urmatoarea componenta


Ene Mihai

Presedinte CA

CV

Onțică-Stănescu Gabriela-Elișor

Vicepresedinte CA

CV

Boldi Sorin Florian

Membru

CV

Conducerea Executiva

are urmatoarea componenta


Ene Mihai

Director General

 

Persoana de contact

Pirnus Aurelian

adi.pirnus@practicsa.ro


STRUCTURA ACTIONARIATULUI

31.12.2019 Actiuni Procent
Actionari persoane fizice 327.361 55,12%
Actionari persoane juridice 266.598 44,88%
Total 593.959 100,00%
31.12.2018 Actiuni Procent
Actionari persoane fizice 327.361 55,12%
Actionari persoane juridice 266.598 44,88%
Total 593.959 100,00%
Structura 31.12.2019 31.12.2018
  Actiuni Procent Actiuni Procent
Actionari persoane fizice 327.361 55,12% 327.361 55,12%
Actionari persoane juridice 266.598 44,88% 266.598 44,88%
Total 593.959 100,00% 593.959 100,00%

Actiuni

Prin decizia BVB nr. 758/15.07.2015 incepand cu data de 17.07.2015 actiunile Practic S.A. sunt admise la tranzactionare in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB, sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, sectorul Titluri de Capital, categoria Actiuni.
Valoarea nominala a unei actiuni este de 69 lei.

Pret mediu pe actiune pe piata alternative de capital (lei/ actiune)
2019 594,76
2018 436,88
2017 437,17
Profitul net pe actiune (lei/actiune)
2019 40,93
2018 38,34
2017 51,34
INDICATOR 2019 2018 2017
Pret mediu pe actiune pe piata alternative de capital (lei/ actiune) 594,76 436,88 437,17
Profitul net pe actiune (lei/actiune) 40,93 38,34 51,34

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Indicatori buget 2020

  • Cifra de afaceri:  36.781.598 lei
  • Profitul net: 23.222.224 lei

Indicatori buget 2019

  • Cifra de afaceri: 34.896.487 lei
  • Profitul net: 22.374.832 lei
Active totale
2019 467.855.529 lei
2018 436.766.899 lei
2017 447.632.993 lei
Datorii totale
2019 37.369.398 lei
2018 41.170.377 lei
2017 44.883.331 lei
Capitaluri proprii
2019 429.039.694 lei
2018 394.138.248 lei
2017 401.679.620 lei
Cifra de afaceri neta
2019 36.805.151 lei
2018 35.276.885 lei
2017 34.310.927 lei
Profitul net
2019 24.308.860 lei
2018 22.772.823 lei
2017 30.491.068 lei
Denumire indicator 2019 2018 2017
Active totale (lei) 467.855.529 436.766.899 447.632.993
Datorii totale (lei) 37.369.398 41.170.377 44.883.331
Capitaluri proprii (lei) 429.039.694 394.138.248 401.679.620
Cifra de afaceri neta (lei) 36.805.151 35.276.885 34.310.927
Profitul net (lei) 24.308.860 22.772.823 30.491.068