Relatii cu investitorii

Conducerea societatii

Consiliul de administratie

are urmatoarea componenta


Ene Mihai

Presedinte CA

CV

Onțică-Stănescu Gabriela-Elișor

Vicepresedinte CA

CV

Boldi Sorin Florian

Membru

CV

Conducerea Executiva

are urmatoarea componenta


Ene Mihai

Director General

 

Persoana de contact

Pirnus Aurelian

adi.pirnus@practicsa.ro


STRUCTURA ACTIONARIATULUI

31.12.2018 Actiuni Procent
Actionari persoane fizice 327.361 55,12%
Actionari persoane juridice 266.598 44,88%
Total 593.959 100,00%
31.12.2017 Actiuni Procent
Actionari persoane fizice 327.360 55,11%
Actionari persoane juridice 266.599 44,89%
Total 593.959 100,00%
Structura 31.12.2018 31.12.2017
  Actiuni Procent Actiuni Procent
Actionari persoane fizice 327.361 55,12% 327.360 55,11%
Actionari persoane juridice 266.598 44,88% 266.599 44,89%
Total 593.959 100,00% 593.959 100,00%

Actiuni

Prin decizia BVB nr. 758/15.07.2015 incepand cu data de 17.07.2015 actiunile Practic S.A. sunt admise la tranzactionare in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB, sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, sectorul Titluri de Capital, categoria Actiuni.
Valoarea nominala a unei actiuni este de 69 lei.

Pret mediu pe actiune pe piata alternative de capital (lei/ actiune)
2018 436,88
2017 437,17
2016 388,85
Profitul net pe actiune (lei/actiune)
2018 38,34
2017 51,34
2016 29,52
INDICATOR 2018 2017 2016
Pret mediu pe actiune pe piata alternative de capital (lei/ actiune) 436,88 437,17 388,85
Profitul net pe actiune (lei/actiune) 38,34 51,34 29,52

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Indicatori buget 2019

  • Cifra de afaceri: 34.896.487 lei
  • Profitul net: 22.374.832 lei

Indicatori buget 2017

  • Cifra de afaceri: 33.045.397 lei
  • Profitul net: 19.853.861 lei
Active totale
2018 436.766.899 lei
2017 447.632.993 lei
2016 439.707.467 lei
Datorii totale
2018 41.170.377 lei
2017 44.883.331 lei
2016 50.806.505 lei
Capitaluri proprii
2018 394.138.248 lei
2017 401.679.620 lei
2016 387.556.229 lei
Cifra de afaceri neta
2018 35.276.885 lei
2017 34.310.927 lei
2016 33.789.624 lei
Profitul net
2018 22.772.823 lei
2017 30.491.068 lei
2016 17.531.963 lei
Denumire indicator 2018 2017 2016
Active totale (lei) 436.766.899 447.632.993 439.707.467
Datorii totale (lei) 41.170.377 44.883.331 50.806.505
Capitaluri proprii (lei) 394.138.248 401.679.620 387.556.229
Cifra de afaceri neta (lei) 35.276.885 34.310.927 33.789.624
Profitul net (lei) 22.772.823 30.491.068 17.531.963