Practic SA

|
|
Edit Content
ISTORIA COMPANIEI
ECHIPA
RELAȚII CU INVESTITORII

CONTACT

TERMENI ȘI CONDIȚII

 

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR

 

Cine suntem?

Practic, denumirea comercială a PRACTIC S.A., cu sediul în București, Biserica Amzei nr. 21-23, Corp C3, etaj 1 și 2, Sector 1, ROMÂNIA, înmatriculata la ONRC sub nr. J40/611/1991 , CUI 2774512, este, în cele care urmează, operator de date cu caracter personal.

 

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către Practic numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (pe scurt: GDPR).

 

Ce sunt datele cu caracter personal?

 

Conform definiției oferite în Regulamentului General (UE) 2016/679: „datele cu caracter personal” reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).

 

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare (cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online), sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Operatorul” este acela care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Prelucrare” înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, restricționarea, migrarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

 

Ce date colectăm de la dvs.?

 

De regulă, atunci când ne contactați, vom cere (dar nu obligatoriu) următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și prenume
 • (opțional) numele companiei
 • Numărul de telefon
 • Adresa de e-mail

Atunci când sunteți la noi pe site, pentru a măsura traficul prin diverse instrumente profesionale (ex: Google Analytics), vor fi prelucrate (sub anonimat) următoarele date:

 • Date anonime pentru statistici și măsurarea traficului pe site, colectate prin intermediul cookie-urilor.

Pentru ce colectăm aceste date?

Practic prelucrează datele cu caracter personal în scopul încheierii contractelor cu clienții sau pentru a trimite oferte clienților care au solicitate, în mod clar, acest.

Ce drepturi aveți asupra datelor dvs.?

Conform Regulamentului General (UE) nr. 679/2016, privind protecția datelor cu caracter personal, persoana vizată are următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal
 • Dreptul la confirmarea din partea operatorului că datele sunt procesate
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul la ștergerea datelor
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la opoziție – de a se opune prelucrării datelor într-o situație anume
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în cazul în care aceste drepturi i-au fost încălcate.

Clientul/utilizatorul are control deplin asupra acestor date și poate cere oricând o copie a informațiilor colectate de către Practic sau poate să solicite modificarea, ștergerea sau migrarea acestor informații către un alt operator de date cu caracter personal printr-un e-mail la adresa: office@practicsa.ro

 

Cui furnizăm aceste date?

Datele de contact ale clienților/posibililor clienți sunt păstrate exclusiv în baza noastră de date internă.

 

Datele anonime, colectate prin cookie-uri, în vederea realizării de sondaje și statistici vor ajunge către furnizorii de servicii de măsurarea a traficului online (ex: Google Analytics).

 

Pentru cât timp stocăm datele?

 

Datele cu caracter personal furnizate către Practic vor fi șterse doar după ce clientul/utilizatorul a solicitat acest lucru sau după ce vom considera că acestea nu mai servesc scopului inițial pentru care au fost colectate.

 

Dacă ați solicitat ștergerea acestora, operațiunea se va efectua în cel mai scurt timp.

 

Amintim încă o dată că puteți cere oricând o copie a informațiilor colectate de către Practic sau puteți solicita modificarea, ștergerea sau migrarea acestor informații către un alt operator de date cu caracter personal printr-un e-mail la adresa: office@practicsa.ro

Scroll to Top
Edit Content